World Bank

World Bank Office

Pasaules Banka ir organizācija, kas nodrošina finansējumu valstīm. Tā darbojas, lai palīdzētu attīstības un pārejas ekonomikas valstīm. Viens no tās galvenajiem mērķiem ir samazināt nabadzību un veicināt ekonomisko izaugsmi, sniedzot kredītus un padomus reformu programmām. Pasaules Banka dibināta 1944. gadā, kopā ar Starptautisko Valūtas fondu, un abi šie institūti bieži tiek dēvēti par Bretonvudas institūcijām. Pasaules Banka ir svarīgs starptautisks finanšu spēlētājs, kas strādā, lai palīdzētu valstīm attīstīties un uzlabot savu ekonomiku.

Pasaules Bankas projekti pasaulē

Pasaules Banka ir starptautiska finanšu organizācija, kas palīdz attīstīties valstīm. Tā sniedz kredītus un padomus valstīm, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un samazinātu nabadzību. Banka darbojas daudzās jomās, piemēram, izglītībā, veselības aprūpē, vides aizsardzībā un infrastruktūras uzlabošanā. Tā arī strādā kopā ar citām palīdzības organizācijām, lai nodrošinātu efektīvāku un efektīvāku palīdzības izlietošanu.

Pasaules Banka uzskata, ka nabadzība ir kaut kas vairāk nekā tikai zems ienākums vai neattīstība. Tas ir kā bezspēks un šķērslis cilvēka iespējām. Banka uzskata, ka nabadzīgie iedzīvotāji nav traucēklis, bet gan partneris cīņā pret nabadzību. Banka uzskata, ka nabadzīgie iedzīvotājiem ir jābūt attīstības centrā un jādod iespēja uzlabot savu dzīvi. Pasaules Banka pašlaik atbalsta daudzus projektus, kas veicina sabiedrības izaugsmi, nodrošinot tiem finansējumu vairāk kā 2 miljardus ASV dolāru.

Pasaules Bankas projekti Latvijā

Pasaules Banka ir bijusi nozīmīgs atbalsta nodrošinātājs Latvijas attīstībai kopš tās iestāšanās dalībvalstu sarakstā 1992. gadā. Bankas atbalsta programmas ir bijušas vērstas uz valsts vispārējās attīstības integrētu programmu izveidi un ieviešanu, kā arī uz makroekonomiskās un finanšu stabilitātes, strukturālo reformu un nabadzības novēršanas mērķu sasniegšanu. Bankas aizdevumu programma ir vērsta uz privātā sektora attīstību, publiskā sektora vadības pilnveidošanu, cilvēkresursu attīstību un efektīvas labklājības sistēmas izveidi.

Pasaules Banka ir atbalstījusi daudzus projektus Latvijā, kas ietver izglītības, veselības, pašvaldību infrastruktūras un pakalpojumu, lauksaimniecības finansēšanas un lauku attīstības, siltumpakalpojumu, sadzīves atkritumu vadības, nodokļu sistēmas stiprināšanas un strukturālo pārkārtojumu jomas. Banka ir atbalstījusi 28 projektus, kuru kopējā vērtība pārsniedz 500 miljonus ASV dolāru. Trijos no šiem projektiem notiek (ir aktīvi) šobrīd, 21 projekts ir pabeigts, bet 4 projektu ieviešana tika plānota un daļēji uzsākta, taču projektu darbība netika turpināta, jo Latvijas valdība, atkārtoti izvērtējot Pasaules Bankas atbalsta nepieciešamību projektos, pieņēma lēmumu pārtraukt tos.

Pasaules Banka ir bijusi svarīgs finanšu resursu un atbalsta nodrošinātājs Latvijai sākotnējā reformu periodā, 1990. gadu sākumā, un ar straujo situācijas stabilizēšanās progresu, Bankas koncentrācija uz ātri izzūdošajiem rehabilitācijas kredītiem tika ātri aizvietota ar investīciju kredītu portfeli, kas aptvēra visus nozīmīgākos valsts sektorus. Latvijai tika piešķirts pirmais Pasaules Bankas kredīts 1992. gada oktobrī, kas nodrošināja palīdzību nekavējošai ekonomisko reformu ieviešanai.